Notícies > General

Treball podrà comprovar al taller el compliment de les mesures d'higiene enfront de l'Covid-19

13/07/2020
El Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, habilita els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per vigilar i requerir, i, si escau, estendre actes d'infracció.
REDACCIÓ dijous, juliol 9, 2020
     
Cetraa CONEPA mesures urgents
El Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de l'Covid-19 en els àmbits de transports i habitatge, publicat al BOE, habilita els funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, integrants de l'Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, i de el Cos de subinspectors Laborals, escala de Seguretat i Salut Laboral, per vigilar i requerir, i, si escau, estendre actes d'infracció, en relació amb el compliment per part de l'taller de les mesures de salut pública que estableix la normativa vigent per fer front a la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Des Conepa indiquen que aquesta habilitació inspectora s'estén a les comunitats autònomes en l'àmbit de les seves competències.

Igualment, la Federació Espanyola recorda alguna d'aquestes mesures d'obligada implantació, sense perjudici de l'acompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals:

Adopció de mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

Posada a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

Adaptació de les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima de 1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s'ha de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats a el nivell de risc.

Adopció de mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència.

L'incompliment d'aquestes mesures sanitàries constituirà una infracció greu d'acord amb el que estableix la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

Veure notícia original
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal