Notícies > Comerç Vehicles

Les matriculacions a Catalunya marquen un segon mes de creixement i de recuperació del mercat

12/11/2019
Turismes, vehicles de dues rodes i industrials i comercials tanquen de nou el mes amb indicadors positius
Barcelona, 4 de novembre de 2019
 

Sector de l'automoció. Dades generals de matriculacions

Una anàlisi pròpia elaborada partint de les dades facilitades per Màrqueting System Iberia (MSI) i que figuren en el quadre inferior, mostra un total de matriculacions del conjunt del mercat de  l'automoció a Catalunya en tendència ascendent, respecte al mes d’octubre de l'any anterior.

La suma de mercats  se  situa  en  un  5,8%  en  l'últim mes  I  l'acumulat  anual  en  un -3,9%. 
 
Mercats 2018 2017 % 2018 2017 %
Automòbils de Turisme 14.719 13.978 5,3% 145.676 156.710 -7,1%
2 rodes i quads 4.666 4.368 6,8% 42.006 39.609 6,1%
Motocicletes 4.379 4.004 9,4% 37.885 36.539 3,7%
Ciclomotors 256 351 -27,1% 3.890 2.860 36,0%
Quads +50cc 31 13 138,5% 231 210 10,0%
Vehicles ús Industrial/Comercial 2.927 2.739 6,9% 28.777 28.869 -0,3%
Furgons 1.209 1.357 -10,9% 12.932 13.444 -3,8%
Derivats 1.306 1.014 28,8% 12.378 12.131 2,0%
Articulats 173 135 28,1% 1.336 1.222 9,3%
Pesats 140 161 -13,1% 1.519 1.636 -7,2%
Busos 99 72 37,5% 612 436 40,4%
Suma Mercats Automoció 22.312 21.085 5,8% 216.459 225.188 -3,9%
  
Per mercats:
 • Els automòbils de turisme varien percentualment en un 5,3% al mes d’octubre i un -7,1% en l'acumulat anual.
 • El mercat de les dues rodes i quads varia percentualment en un 6,8% al mes d’octubre i mantéuna tendència positiva en l'acumulat anual xifrada en un 6,1%.
 • Per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un 6,9% al mes d’octubre i -3,9% anual.

En el seu còmput anual, el mercat tanca amb una evolució negativa xifrada en un indicador del - 3,9% global de mercat, de manera que el pronòstic per al tancament de l'any en curs és que el mercat d'automoció català serà de una lleugera baixada de matriculacions.
 

Automòbils de turisme (i tot terrenys)

A Catalunya, aquest mes d’octubre, les matriculacions han tancat amb un total de 14.719 unitats, cosa que representa un increment del 5,3% respecte al mes d’octubre de l’any anterior
 
CATALUNYA Automòbils de turisme
Octubre Gener - Octubre
Província 2019 2018 % 2019 2018 %
Barcelona 11.101 10.425 6 ,5% 112.204 120.874 -7 ,2%
Girona 1.421 1.392 2 ,1% 14.118 14.631 -3 ,5%
Lleida 717 616 16 ,4% 6.593 6.813 -3 ,2%
Tarragona 1.480 1.545 -4 ,2% 12.761 14.392 -11,3
Total Catalunya 14.719 13.978 5 ,3% 145.676 156.710 -7 ,1%
 
 
  
 
Per províncies,
 • Barcelona presenta una variació interanual del 6,5% al mes d’octubre i un -7,2% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que supera el 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
 • Per la seva banda, Girona varia un 2,1% al mes octubre i un -3,5% en còmput anual.
 • Lleida varia un 16,4% al mes octubre i un -3,2% en còmput anual.
 • I finalment, Tarragona varia el -4,2% al mes octubre i un -11,3% en còmput anual.
 • La mitjana espanyola varia el 6,3 al octubre i un -6,3% en còmput anual, de manera que el mercat català queda per sota de la mitjana del conjunt de l'Estat espanyol, en la comparativa mensual i en el seu còmput anual. El pes de Catalunya en el conjunt d'Espanya se situa entre el 13,8% i el 15,7%.

Anàlisi per canals Automòbils de turisme

OCTUBRE
Canal
COMPARATIVA
España
 
Catalunya
Empresa Particular Rac (lloguer) Total 28,80% 16,6%
-6,9% -3,5%
7,4% 223,6%
-30,8% 5,3%
ANY 2019
Canal
COMPARATIVA
España
 
Catalunya
Empresa Particular Rac (lloguer) Total 0,5% -1,2%
-12,4% -10,4%
-2,4% -3,3%
-6,3% -7,0%

El canal empresa reflecteix en el mes d’octubre una variació percentual del 16,6%. En l'acumulat anual la variació és del -1,2%.
 
Per la seva banda, el canal particular varia un -3,5% aquest mes (en contraposició, a tot el territori nacional la caiguda ha estat d’un 6,9) i en el que portem d'exercici, la variació acumulada és del -10,4% .
El canal de lloguer rentacar, que té un pes molt poc significatiu a Catalunya, la variació percentual es xifra en un 223,6% aquest mes i un -3,3% en l'acumulat anual.
 
 
 
Pes en còmput anual
Canal                          Catalunya
 
España
Empresa Particular Rac (lloguer)
Total
34% 46%
60% 34%
6% 20%
100% 100%
 
El canal més important a Catalunya és el particular, que representa un 60% de les matriculacions, en el que portem d’any 2019. El canal empresa és d’un 34% i les empreses de lloguer representen un 6%, en l’actualitat.

Anàlisi per motoritzacions – Turismes

En el quadre resum per motoritzacions del mercat d'automòbils de turisme de l'acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 67,7% (61,1% acumulat 2018). El dièsel equipa un 19,5% (29% acumulat 2018) dels automòbils. El vehicle amb motor elèctric representa un 1,3% (0,6% l’acumulat 2018), encara que el seu creixement ho evidencia el percentatge interanual del 110%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina sumen en conjunt un 12,8% (9,8% l’acumulat 2018)
En el que portem d’any han aparegut noves motoritzacions que amplien les opcions d’elecció al comprador, en funció de les seves necessitats d’ús.
  
 
 
El mercat de la motocicleta a Catalunya
Catalunya Motocicletes
Octubre Gener - Octubre
Província 2019 2018 % 2019 2018 %
Barcelona 3.582 3.259 9,9% 29.744 28.953 2,7%
Girona 337 349 -3,4% 4.157 3.942 5,5%
LLeida 121 120 0,8% 1.022 1.012 1,0%
Tarragona 339 276 22,8% 2.962 2.632 12,5%
Total Catalunya 4.379 4.004 9,4% 37.885 36.539 3,7%
Font: MSI- Sistemas de Inteligencia de Mercado                   Fecavem&Gremi del Motor

Aquest mes d’octubre, a Catalunya, la variació interanual ha estat del 9,4% i l'acumulat anual se
situa en un 3,7%. Per províncies,
 • Barcelona presenta una variació interanual del 9,9% al mes d’octubre i un 2,7% en còmput anual. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que s'estima en un 75%, aquest mercat provincial condiciona la seva evolució.
 • Per la seva banda, Girona varia un -3,4% al mes d’octubre i un 5,5% en còmput anual.
 • Lleida varia un 0,8% al mes d’octubre i un 1,0% en còmput anual.
 • I finalment, Tarragona varia el 22,8% al mes d’octubre i un 12,5% en còmput anual.

Joan Blancafort, responsable de comunicació de la Federació Catalana Fecavem, declara que al sector detectem una creixent necessitat de mobilitat i treballem per canalitzar-la en la direcció de retirar les unitats de més antiguitat per altres de noves i seminoves. És una obvietat que els vehicles de més antiguitat no tenen les mesures de seguretat ni de control d’emissions dels vehicles actuals,. Malgrat això, resulta que la compravenda de vehicles de més de deu anys creix amb dos dígits, el que per nosaltres resulta anòmal. Per això treballem en la línia d'atreure la demanda cap al vehicle nou i seminou. La renovació del parc és imprescindible i cal corregir aquesta tendència creixent i sostinguda en antiguitat del parc. És urgent que treballem conjuntament amb la nostra Administració per abordar aquesta qüestió. 
El nostre missatge al potencial comprador és de tranquil·litat perquè qualsevol vehicle nou del mercat supera les rigoroses normes d'homologació WLTP i té l'etiqueta de la Direcció General de Trànsit, el que ens permet afirmar que els vehicles actuals tenen garantida la seva circulació durant molts anys.
 
Els mesos que queden d'any són una excel·lent oportunitat per renovar el vehicle, ja que des d'Europa es marquen nous objectius d'emissions de C02 per al 2020. Sens dubte, el mercat oferirà excel·lents oportunitats als compradors per renovar el seu vehicle.
 
Des de Fecavem estem treballant per unir el sector de a automoció i traslladar a l'opinió pública les veritats de l'automòbil i tornar la confiança al mercat.
 

 
Més informació: Joan Blancafort - Departament de Comunicació – Tel. 93.415.06.95 – 630.38.17.45 email:    secretarigeneral@gremidelmotor.org
 
 
 
 
CORVE és l’associació que agrupa i representa els empresaris del sector del motor i la nàutica a les comarques de Girona. Fundada el 1977, informa, assessora y defensa els legítims interessos de les més de 800 empreses de venda i reparació de vehicles i embarcacions.
 
Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la distribució de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

 
 

 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal