General

Treballadors baixa per coronavirus: assimilat a accident de treball

Treballadors baixa per coronavirus: assimilat a accident de treball

12/03/2020

Circular núm. 13/2020


 
S’ha aprovat el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública (BOE 11/03/2020). Entrada en vigor: 12/03/2020.
 
En el seu article 5, estableix que les persones treballadores en aïllament, sanes o contagiades pel coronavirus (COVID-19), tindran la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball.
 
Aquesta “situació assimilada” ho és exclusivament als efectes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal.
 
La persona treballadora ha de percebre el salari que li correspondria com si estigués de baixa per accident de treball des de la data que consti en el comunicat de baixa per aïllament i fins la data del comunicat d'alta. La data que ha de constar com a baixa, serà aquella en què s'acordi l'aïllament o malaltia de la persona treballadora, tot i que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat.
 
Per això, entenem important que si la persona treballadora no pot aconseguir el comunicat de baixa per accident, es preocupi de tenir constància escrita de la prescripció mèdica d’aïllament, amb qualsevol mena de document que li pugui fer el metge que li ha prescrit.
 
Aquesta mesura és tant per a aquelles persones que treballen per compte propi (autònoms), com aliena (persones treballadores en qualsevol empresa).

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal