Trasllats embarcacions d’esbarjo durant el Pla de desescalada (Orden TMA/419/2020)

Trasllats embarcacions d’esbarjo durant el Pla de desescalada (Orden TMA/419/2020)

19/05/2020

Circular núm. 87/2020


 
S’ha aprovat la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada (BOE 19/05/2020) que en el seu art. 3 regula els trasllats de les embarcacions d’esbarjo, ja sigui per realitzar-hi treballs de manteniment i reparació, com per motius de compravenda, així com si és per activitats de caire empresarial o laboral.
 

Vigència: des del 19/05/2020 i fins a la finaltizació de l'estat d'alarma.

Mentre duri l'estat d'alarma o fins a nou canvi, no es permetrà l'entrada en cap port de vaixells o embarcacions d'esbarjo estrangeres que no tinguin el seu port d'estada a l'estat espanyol. S'exceptua els vaixells i embarcacions que sols tinguin tripulació professional a bord.


TRASLLAT EMBARCACIONS D’ESBARJO (entenent per tal tant vaixells, embarcacions o artefactes d’esbarjo).
 
El trasllat a drassanes, varadors, tallers de reparació o similars per realitzar-hi treballs de manteniment o reparació, o per motius de compravenda, entre les diferents unitats territorials (província, illa o en el cas de Catalunya, regió sanitària) es realitzarà de la següent manera:
  • L’ha de realitzar el personal adscrit a l’empresa o la tripulació habilitada i contractada per aquesta, i sense passatgers a bord.
 
  • Abans del trasllat, s’ha de presentar a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana una declaració responsable en la que es comuniqui a la capitania marítima corresponent el trasllat, sense que calgui esperar una autorització per part de l’administració per realitzar-lo.
La declaració l’ha de presentar el capità adscrit o contractat per l’empresa.
 
Podeu trobar el model de declaració responsable a la nostra Circular 57/2020.
 
 
  • S’observaran els protocols i procediments que hagin dictat les comunitats autònomes dels ports esportius als que es pretengui accedir.
 
  • S’ha de complir amb la normativa en vigor sobre “despacho” i matriculació d’embarcacions, inclòs el relatiu al permís temporal de navegació per a les que no estiguin matriculades. 

 
 
  • Territoris en fase 0

El trasllat a drassanes, varadors, tallers de reparació o similars per realitzar-hi treballs de manteniment o reparació podrà realitzar-lo el seu propietari, sempre que aquest tingui lloc dins del terme municipal on resideixi.

Abans del trasllat, amb independència de la llista a què pertanyi (tant si és la 6a com la 7a), o si està inscrit en el règim especial, o si són estrangers que tinguin el seu port d’estada a Espanya, el propietari presentarà a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana una declaració responsable en la que es comuniqui a la capitania marítima corresponent el trasllat, sense que sigui necessari esperar una autorització de l’administració per realitzar-la.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal