SEPE: Guia de qüestions de procediment sobre la gestió dels ERTO COVID-19 (RDL 30/2020 i 2/2021). Actualitzat a febrer/2021.

SEPE: Guia de qüestions de procediment sobre la gestió dels ERTO COVID-19 (RDL 30/2020 i 2/2021). Actualitzat a febrer/2021.

19/02/2021

Circular núm. 28/2021El SEPE ha actualitzat la seva Guia orientativa amb qüestions de procediment de necessari coneixement per a la gestió dels ERTO COVID-19, després de la publicació del Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de setembre i del Reial Decret-llei 2/2021, de 26 de gener.
 

Podeu consultar el document que ara s’ha afegit en el següent link:
Cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE COVID-19 a partir del RDL 30/2020 y del RDL 2/2021
 
 
Aquest s’estructura en forma de fitxes informatives sobre procediment en les que hi trobarem l’anàlisi de les diferents situacions que poden afectar a les prestacions per ERTO COVID-19, com:
 
 • XML: Cuándo SÍ y cuándo NO informar períodos de actividad por certific@2.
 • SUSPENSIÓN DE PLAZOS: constatación de fuerza mayor pendiente de la Autoridad Laboral.
 • SUBROGACIÓN: trabajadores de una empresa en ERTE que pasan a otra empresa.
 • FIJOS DISCONTINUOS: salida del ERTE por terminación de la campaña.
 • IT: ¿Quién abona y cómo se comunica la baja médica durante el ERTE?
 • IT: Información al SEPE por parte del trabajador que cae en baja médica.
 • BAJA de la prestación ERTE: cómo comunicar el fin del cobro de la prestación.
 • BAJA de la prestación ERTE: otras causas distintas de la reincorporación a la actividad.
 • DÍAS FESTIVOS EN EL MES: cómo se comunican y quién los paga.
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: continuidad de las prestaciones extraordinarias.
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: diferencias de procedimiento ERTE FM y ETOP.
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: comunicaciones para ERTE ETOP prorrogados.
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: nuevos ERTE ETOP tras ERTE FM.
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: ERTE de limitación o impedimento tras ERTE FM
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: casos de remisión de la solicitud colectiva.
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: contenido y remisión de ficheros XML.
 • Prestaciones ERTE COVID-19 RDL 2/2021: observaciones sobre los ficheros XML 


A tenir en compte que com adverteix el mateix SEPE:

"Aquestes fitxes de procediment informen de manera general sobre situacions que poden afectar a les prestacions per ERTO COVID-19. De totes maneres, s’ha de tenir sempre en compte que la Direcció Provincial del SEPE corresponent pugui tenir establert un altre mecanisme de comunicació o de tramitació que modifiqui o complementi l’exposat aquí. Si aquest fos el cas tindria prevalença el que s’hagi comunicat des de la unitat administrativa provincial.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal