Restricció de la mobilitat nocturna (“confinament nocturn”): prorrogat fins al 23/11/2020

Restricció de la mobilitat nocturna (“confinament nocturn”): prorrogat fins al 23/11/2020

09/11/2020

Circular núm. 155/2020RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 9/11/2020)
 
 
El Departament de Salut i el Departament d’Interior han aprovat la Resolució SLT/2811/2020 per la qual es prorroga 15 dies més les restriccions de mobilitat nocturna que ja estaven vigent a Catalunya des del 25/10/2020 en virtut de la Resolució SLT/2620/2020.
 

Durada de les restriccions: 15 dies a partir de la seva publicació (és a dir, fins al 23/11/2020).
 
 
Tot seguit us resumim el més important del que s’ha aprovat, que és el mateix que ja estava vigent. Per a consultar tot el detall de les restriccions de mobilitat nocturna així com els models de certificat de mobilitat podeu accedir a la nostra Circular 148/2020.
 
 
RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT NOCTURNA

Es manté la prohibició de tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb exclusió dels desplaçament de caràcter essencial relacionats a la Resolució, que caldrà justificar adequadament, i que són els mateixos que estaven vigents, entre els quals hi ha:
 
  • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 
  • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment. 
 
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. 
 
  • La circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. 
 
  • La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin Catalunya sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. 
 
  • La circulació de transport de mercaderies. 
 
 
HORARIS DE TANCAMENT

L’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol (entre les que hi ha manteniment i reparacions d'urgència; comerç per internet, telefònic o correspondència; servei d'ITV).

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal