Quadre Horari Laboral de Treball 2019 (Imprès)

Quadre Horari Laboral de Treball 2019 (Imprès)

03/12/2018

Circulat núm.  58/2018
Les empreses que tenen treballadors han de pactar el quadre - horari de treball i vacances i exhibir-lo en el tauló d’anuncis intern (no és per al públic) que haurà de ser signat pels representants dels treballadors. Si no ni hagués, us recomanem que signin tots per evitar conflictes. A la pàgina web trobareu un model d’imprès. Un cop confeccionat, si no esteu segurs que estigui correcte, podeu trametre’l i us assessorarem.

Al peu incloem un calendari bàsic en format excel, per poder individualitzar la previsió de vacances i festius de cada treballador, independentment del full de control individual d'hores que també trobareu al peu.


Fitxers:  
Imprès Quadre Horari ( Word)     Descarregar
Imprès Quadre Horari en format pdf.     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 1
Tarda: 3 a 2/4 de 7
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal