Modificacions Reial Decret 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma (I)

Modificacions Reial Decret 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma (I)

20/03/2020

Circular núm. 21/2020
 
S’ha aprovat el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 18/03/2020) que ha introduït algunes modificacions, entre les que destaquem, per tenir incidència al nostre sector, les següents:
 
  • Circulació de les persones. Durant la vigència de l’estat d’alarma sols es pot realitzar quan es tracta d’alguna de les activitats autoritzades a l’art. 7,1, i s’ha afegit que aquesta s’haurà de realitzar individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada.
 
  • Tancament d’activitats. S’ha afegit que l’autoritat competent pot suspendre l’activitat de qualsevol establiment que al seu judici pugui suposar un risc de contagi per les condicions en les que s’estigui desenvolupant, encara que es tracti d’alguna de les activitats autoritzades a obrir. 
 
  • Terminis administratius: No són d’aplicació ni la suspensió ni la interrupció de terminis de la Disposició Adicional 3a del Reial Decret 463/2020 a
    • L’afiliació, liquidació i cotització a la Seguretat Social.
    • Terminis tributaris, subjectes a normativa especial, i terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal