General

MESURES COVID. Resolució SLT/2546/2020 GENERALITAT. Entrada vigor: 16/10/2020

MESURES COVID. Resolució SLT/2546/2020 GENERALITAT. Entrada vigor: 16/10/2020

15/10/2020

Circular núm. 142/2020
RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 16/10/2020) (cliqueu al damunt per consultar la Resolució)
 
 
El Departament de Salut ha aprovat la Resolució SLT/2546/2020 en la qual recull les mesures aprovades pel comitè tècnic del PROCICAT amb la voluntat de reduir la interacció social i la mobilitat, amb la finalitat de combatre la COVID-19

Podeu accedir a un quadre resum (vegeu al peu) que ha editat la Generalitat i que conté totes les mesures.

A continuació destaquem les que afecten directament al nostre col·lectiu.

 
  • Espais de 400 metres quadrats
La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. L’obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol ,així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l’accés als emprovadors a un màxim d’una persona per cabina.
 
  • Espais comercials
Els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits.Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l’activitat. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d’aforament és d’aplicació a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
 
  • Centres de treball: mesures de prevenció i higiene. Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents:

a) Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.

b) Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

c) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries, i en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint o esglaonant el seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans permetin el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.

d) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

e) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 o bé, quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

f) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

D'altra banda, el Govern reitera que es garanteix el servei al 100% del transport públic. Creiem que aquest hauria de tenir en compte també el privat ja que s'ha demostrat que és més segur i en altres països, el foment d'aquest ha ajudat a combatre la pandèmia.
 
Durada de les mesures

Les mesures afectaran el teixit empresarial, social i econòmic els propers 15 dies a Catalunya. Per tant, aquestes mesures estaran vigents, com a mínim fins al 30/10/2020, ja que des del Govern de la Generalitat no es descarta allargar aquesta situació

NOTA FINAL:

Recordeu que a la pàgina web trobareu les guies/protocol de mesures elaborades per l'associació que us serviran de marc per les pautes generals pels diferents llocs/tasques i departaments de l'empresa.


Fitxers:  
Rètol mesures     Descarregar - Obrir
Detall mesures (Procicat)     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal