ITV: pròrroga itv caducades durant estat d’alarma.

ITV: pròrroga itv caducades durant estat d’alarma.

18/05/2020

Circular núm. 86/2020


 
  • QUAN OBREN LES ESTACIONS ITV?
A la fase I del Pla de desescalada ja es permet la reobertura de les estacions ITV, amb cita prèvia. Recordem que la Cerdanya va entrar-hi el 11/05/2020 i la resta de comarques gironines el 18/05/2020.

Segons ens han fet saber des de Preven Control (empresa concessionària de totes les estacions ITV de les comarques gironines, llevat la de Puigcerdà que ja va obrir quan va entrar a la fase I), la seva obertura està prevista per al dimecres 20/05.

Totes les estacions ITV sols atendran amb cita prèvia. Podeu fer la reserva en següents links:
 
 
  • QUÈ SUCCEEIX AMB ELS VEHICLES QUE TENEN LA ITV CADUCADA?
Cal diferenciar dos supòsits en funció de quan els va caducar la ITV si abans o després de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 (que va ser el 14/03/2020).
 
  • VEHICLES AMB ITV CADUCADA ABANS 14/03/2020
En haver caducat abans de l’estat d’alarma, aquests vehicles tenen la ITV caducada des de la data fixada al certificat ITV, ja que la mateixa no ha estat prorrogada amb l’estat d’alarma.
Per tant, no poden circular fins que hagin passat la ITV, ja que en cas contrari poden ser sancionats.
 
  • VEHICLES AMB ITV CADUCADA A PARTIR 14/03/2020 (aquesta data inclosa)
En aquests supòsits s'ha prorrogat la vigència. Fins quan tenen de termini per passar la ITV?
 
S’ha aprovat la Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos (BOE 16/05/2020) que ha ampliat la pròrroga automàtica de fins als 30 dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma que ja gaudien els certificats de inspecció tècnica de vehicles segons va establir la Orden SND/325/2020, de 6 d’abril.
 
A partir d’ara, els termini de validesa dels certificats de ITV periòdica dels vehicles la data de propera inspecció dels quals estigui compresa dins el període de vigència de l’estat d’alarma, una vegada finalitzi aquest, a més dels 30 dies naturals que ja tenien, s’amplia en 15 dies naturals més per cada setmana transcorreguda des de l’inici de l’estat d’alarma fins que s’hagi produït el venciment del certificat, d’acord amb el següent quadre:

 
Data d’inspecció inicial
Període de pròrroga
(dies naturals)
Ampliació a partir finalització Estat d’Alarma
Setmana 1: 14 a 20 de març 30 dies més 15 dies addicionals. 45 dies
Setmana 2: 21 a 27 de març 30 dies més 2 períodes de 15 dies. 60 dies
Setmana 3: 28 de març a 3 d’abril 30 dies més 3 períodes de 15 dies. 75 dies
Setmana n 30 dies més períodes de 15 dies. 30+(n x 15)
 
Exemple: si el termini de validesa de la ITV era fins al 20/04/2020, hi haurà de termini per passar-la fins a 105 dies naturals posteriors a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma (actualment està prevista la fi de l’estat d’alarma per al 23/05: per tant hi hauria de temps fins al 5/09; si l’estat d’alarma es prorrogués un mes, fins al 23/06: aleshores hi hauria de temps fins al 6/10)
 

COMPROVAR FINS A QUINA DATA QUEDA  AJORNADA LA ITV
Introdueix la data que ha caducat la ITV


Excepció per als VEHICLES AGRÍCOLES DESTINATS A TASQUES EN EL CAMP: els certificats de ITV periòdica d’aquests es prorroga fins al 10/11/2020.
 
  • QUINA DATA ES FARÀ CONSTAR ALS CERTIFICATS ITV COM A DATA DE LA PROPERA INSPECCIÓ?

Diferenciar els dos supòsits ja esmentats:
  • Vehicles amb itv caducada abans 14/03/2020
Donat que no se’ls hi ha aplicat cap pròrroga en la seva vigència durant l’estat d’alarma i la seva ITV ja està caducada des de la data que figura a la seva etiqueta, serà com fins ara, és a dir, la data en que passi la ITV.
 
  • Vehicles amb itv caducada a partir 14/03/2020 (aquesta data inclosa)
En aquests no computarà (és a dir, no es sumarà) la pròrroga dels certificats per l’estat d’alarma. Per tant la data de la propera inspecció que es prendrà com a referència serà la data que consti a la targeta ITV.

 
 


Fitxers:  
Horaris PREVEN CONTROL  per a SEGONES REVISIONS     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal