General

Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE/ERTO): què és?

Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE/ERTO): què és?

17/03/2020

Circular núm. 16/2020
 
Aquests dies s’està sentint a parlar molt dels ERTEs (ERTOs en català), que són les sigles dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació. Amb la present Circular pretenem aclarir alguns dubtes sobre en què consisteixen.
 
?Què és un ERTE?
 
És una mesura de caràcter temporal que preveu la normativa laboral perquè les empreses puguin adoptar quan existeixin causes degudament justificades.

Per quins motius es pot sol·licitar?

Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, o per força major.

En què consisteix?

En la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada laboral durant la vigència del motiu que ha originat l’ERTE. Una vegada finalitzat aquest els treballadors tornen als seus llocs de treball.

En el cas de suspensió, durant el període de vigència d’aquesta l’empresa abonara la quota patronal a la Seguretat Social i el treballador cobrarà la prestació per atur.
En el cas de reducció, durant el període de vigència d’aquesta, l’empresa abonara la quota patronal de cotització a la Seguretat Social i el treballador cobrarà la prestació per atur per la jornada reduïda  i la resta la seguirà abonant l’empresa.
 
S’hi poden acollir totes les empreses? O cal tenir un número mínim de treballadors?

El pot sol·licitar qualsevol empresa, amb independència dels treballadors que tingui.

Requereix autorització prèvia?

Sí, de l’autoritat laboral competent, que en el cas de Catalunya és el Departament de Treball.

Cal seguir un procediment?

Si, està previst a l’Estatut dels Treballadors (Real Decreto Legislativo 1/1995) i al Reial Decret 1483/2012.

És diferent si el motiu pel que és sol·licita és per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives o per força major. Si és per força major el procediment de sol·licitud és més ràpid.

És el mateix un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO)?

No.

L’ERTO suposa una suspensió del contracte de treball o reducció de la jornada laboral; mentre que l’ERO suposa un acomiadament del treballador ja que implica l’extinció de la relació laboral.
A més l’ERO comporta el pagament d’una indemnització al treballador, mentre que l’ERTO no.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal