Etiquetes/Distintius ambientals. Sol·licitud de l'interessat

Etiquetes/Distintius ambientals. Sol·licitud de l'interessat

10/01/2020

Podeu baixar-vos 3 models de sol·licitud:

  • Flotes/Persones jurídiques. Quan una raó social  vol sol·licitar el distintiu per més d’1 vehicle de la seva titularitat pot utilitzar aquest imprès que li permet relacionar-hi 10 vehicles.
  • Flotes/Persones físiques. Quan un propietari persona física  vol sol·licitar el distintiu per més d’1 vehicle de la seva titularitat pot utilitzar aquest imprès que li permet relacionar-hi 10 vehicles.
  • Individual. Quan només disposa d’un vehicles de la seva titularitat utilitzeu aquest imprès. Serveix tan per persones físiques com jurídiques.

OMPLIR LA SOL·LICITUD:

DADES DEL TALLER/EMPRESA ASSOCIADA:
És molt important omplir totes les dades que es sol·liciten.

L'autoritzat del taller, es la persona que ha fet la comprovació de la documentació:
- Permís de Circulació 
- Dades del titular, que el que signi sigui el titular que figura en el Permís de circulació. En cas de Societat , cal comprovar que la persona que signa disposa dels poders legals per fer-ho. Caldrà comprovar la identitat del que signa comprovant el seu DNI.


DADES DEL VEHICLE. Incloure la matrícula, la marca i el model del vehicle. Escriure la matrícula amb lletra clara.

DADES DEL SOL·LICITANT. 
Si és persona física: nom, cognoms i NIF

Si és persona jurídica (SA, SL, SC... )  Raó Social, NIF,  nom, cognoms i NIF del representant legal

FULL PROTECCIÓ DE DADES

Cal que el signi el titular/representant legal de la propietat del vehicle que ha signat la sol·licitud i consignar a mà el seu nom, cognoms i NIF.

PROCEDIMENT/MECÀNICA.
-És imprescindible que nosaltres tinguem els originals. No obstant això i per facilitar més l’agilitat de l’emissió dels distintius, podreu avançar les sol·licituds per correu electrònic. Nosaltres emetrem els distintius i us els trametrem. Naturalment amb el compromís assumit per part vostre de trametre els originals. Si succeís que durant el mes hi ha moltes sol·licituds per evitar costos de tramesa, podeu concentrar l’enviament dels originals de les sol·licituds avançades per mail agrupant-les en enviaments mensuals.

 


Fitxers:  
Sol·licitut distintiu per a un sol vehicle
      Descarregar - Obrir
Sol·licitut de distintiu per a una relació de vehicles d'un mateix titular persona jurídica (societat)     Descarregar - Obrir
Sol·licitut distintiu per a flotes titularitat de persones físiques     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal