Els tallers podran distribuir, als seus clients etiquetes/distintius ambientals dels seus vehicles.

Els tallers podran distribuir, als seus clients etiquetes/distintius ambientals dels seus vehicles.

16/11/2018

Circular núm. 34/2018
  Informació actualitzada amb data: 16/11/2018

Com?

La Confederació Esanyola de Tallers (CETRAA) ha endegat un nou projecte que consisteix en l’emissió de distintius ambientals que permetrà als conductors obtenir-lo directament al seu taller de confiança.

El taller obtindrà la sol·licitud per escrit del client i la tramitarà a l’associació, que serà qui emetrà l’etiqueta.

Requisits
 

 • L'empresa haurà de subscriure un contracte amb CORVE en matèria de protecció de dades i informació del client en què la responsabilitat del tractamentde les dades dels tràmits de les etiquetes ambientals, recau en l’associació comprometent-se el taller a destruir un cop acabat el tràmit els documents que disposi. Aquest contracte només es subscriurà un cop. Caldrà omplir-lo, imprimir-ne 2 exemplars, signar i segellar els 2 exemplars i tramitar-los a l'associació.

 

 • Sol·licitud de l'etiqueta. L'empresa associada haurà de:
  • Obtenir la  sol·lcitud escrita i signada del sol·licitant/propietari del vehicle o representant legal del propietari i el taller, juntament amb el full que hi figura com a ANNEX, que correspon al consentiment RGPD (aquest només signat pel propietari del vehicle)
  • Comprovarà que les dades de la sol·licitud són correctes i corresponen a la titularitat del vehicle: 
   • Quan el titular sigui una persona física, comprovarà mitjançant els documents físics, DNI i Permís de Circulació que li ensenyarà el client, que les dades consignades a la sol·licitud són correctes.
   • Quan  el titular sigui una persona jurídica, comprovarà que la persona que signa la sol·licitud té la representació legal que li ho faculta (administrador i/o apoderat) mitjançant escriptura de constitució, escriptura dels poders notarials. A més a més comprovarà amb els documents físics DNI, NIF i Permís de circulació que les dades consignades a la sol·licitud són correctes.
  • La persona que faci aquesta tasca de comprovació, ha de ser una persona autoritzada per l'empresa i/o el mateix titular que inclourà en l'apartat de les dades del taller el nom i cognoms de la persona que ha fet la comprovació i el seu NIF.


Per poder emetre les etiquetes serà indispensable que feu arribar fisicament el document de sol·licitud omplert en tots els seus apartats (els dos fulls) degudament signats.

Recordeu que per complir amb el contracte i la normativa de protecció de dades, l'empresa no ha de guardar cap document, ni còpia de la sol·licitud, atès que en el contracte s'hi compromet. 

Si que heu de guardar l'exemplar del contracte Empresa-CORVE que us retornarà un cop signat i registrat.


Preu

El preu de les etiquetes serà de 5€(IVA inclòs). Als tallers associats, se’ls practicarà un descompte del 20%, és a dir, 4€ (IVA inclòs)

 

Enviament

 

El taller podrà escollir el mitjà.

 

Mitjàd’enviament

Destinatari

Cost a càrrec de:

Pagament

Correu postal ordinari

Taller associat

Corve

Transferència

Correu postal certificat

Taller associat

Associat

Transferència

Recader

Taller associat

Associat

Transferència

Correu postal ordinari

Taller NO associat

Taller NO associat

Transferència

Correu postal certificat

Taller NO associat

Taller NO associat

Transferència

Recader

Taller NO associat

Taller NO associat

Transferència

 

En qualsevol cas, la responsabilitat de l’enviament, un cop l’associació l’hagi lliurat a correus o al recader, l’associació no es farà responsable de la pèrdua o extraviament del sobre.

També hem editat uns cartells informatiu que trobareu a la pàgina web en mides A4 i A3

Per últim, si voleu consultar si la matrícula té dret al distintiu, ho podeu fer al següent enllaç:
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/ 


Al peu trobareu tots els models de documents.

 


Fitxers:  
Rètol, A4, en castellà     Descarregar
Rètol, A4,  en català     Descarregar
Rètol, A3, en castellà     Descarregar
Rètol, A3,  en català     Descarregar
Contracte      Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal