ELECCIONS 2020. Llista definitiva de candidats

ELECCIONS 2020. Llista definitiva de candidats

27/10/2020

Circular núm. 149/2020

El passat dia 26 d'octubre la Junta Electoral es va reunir per revisar les candicatures presentades i després de comprovar-les emetre la llista de candidats provisionals admesos que d'acord amb el calendari electoral  aprovat es feu publica a la web el mateix dia, obrint un periode de 24 hores per a la presentació de reclamacions.

En la mateixa reunió i d'acord amb el que es desprèn de l'acta textualment:

Si passat aquest període que preveu el calendari, la Junta electoral no ha rebut cap reclamació, seguint les pautes i calendari del manual electoral publicat amb la convocatòria d’eleccions,  es considerarà de forma automàtica aquesta llista provisional com a definitiva als efectes que es pugui publicar a la pàgina web. Al mateix temps, i també d’acord amb el que es preveu al manual electoral, atès que hi ha el mateix nombre de candidats que de vacants, no es sotmetran a eleccions i per tant,  els candidats quedaran proclamants directament i no s’haurà de procedir a fer eleccions. Els membres pendran posessió a la Junta Directiva on es constituiran el s òrgans de govern  i es ratificaran Assemblea General Extraordinària. 

Com a conseqüència d'això la llista provisional passa a ser definitiva i els candidats passant a formar part directament de la Junta Directiva. Veure la llista al peu

A la Junta Directiva que es convocarà prendran possessió com a membres i es constituïran els òrgans de govern (Junta Directiva i el seu Comitè Executiu)  i la distribució dels càrrecs. Posteriorment haurà de celebrar-se una Assemblea General Extraordinària que ho ratificarà.

En la mateixa reunió la Junta Electoral , a la vista de les circumstàncies excepcionals que han concorregut es fa difícil complir amb el calendari previst i aproven textualment:

Degut a les circumstàncies excepcionals per la pandèmia i l’estat d’alarma declarat, no és possible de complir amb el calendari, per la qual cosa, la Junta electoral acorda reorganitzar el calendari i es fixarà  una nova data de reunió de Junta Directiva  i Assemblea General. Extraordinària.

En conseqüència el president, fent us de les facultats que li confereixen els estatuts convocarà properament la reunió de Junta Directiva i Assemblea General Extraordinària per poder concluir el procés electoral  iniciat.
 


Fitxers:  
Llista definitiva de candidats proclamats     Descarregar - Obrir
CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal