General

COVID-19: Ampliació del termini per demanar moratòria dels préstecs. Fins a 30/03/2021 (RD-ley 3/2021)

COVID-19: Ampliació del termini per demanar moratòria dels préstecs. Fins a 30/03/2021 (RD-ley 3/2021)

09/02/2021

Circular núm. 24/2021


 
Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico -articles 7 i 8-
 
 
S’amplia fins al 30/03/2021, inclòs, el termini per demanar moratòries en el pagament del finançament hipotecari i no hipotecari previst a les següents normes:
 • Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (préstecs hipotecaris i personals de persones físiques)
 • Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (préstecs hipotecaris i personals de persones físiques)
 • Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio (sector turístic)
 • Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio (sector de transport de viatgers per carretera)
 

DURADA DE LA MORATÒRIA.

Es pot demanar per una durada total màxima de 9 mesos:
 1. Qui no l’hagi demanat prèviament, o
 2. Qui havent gaudit d’una o vàries moratòries o suspensions per un termini total acumulat inferior a 9 mesos per cada finançament.
 
EFECTES DE LA MORATÒRIA.

La suspensió dels pagaments, tant del capital com dels interessos, allargant-se el període de devolució total pel mateix termini de la suspensió.
 
 
QUINS PRÉSCTES S'HI PODEN ACOLLIR?
 
 • Préstecs i hipoteques per a l’adquisició de vivenda habitual, d’immobles afectats a l’activitat econòmica d’empresaris i professional, i de vivendes secundàries;
 • Préstecs o crèdits al consum;
 • Crèdits associats a targetes de pagament;
 • Leasing, factoring o qualsevol altre tipus de contracte de finançament.
 
El termini màxim de durada és d’aplicació a totes les moratòries, tant a les legals com a les acollides a un acord marc sectorial regulat pel Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo (moratòria convencional).
 
 
QUI S’HI POT ACOLLIR?

Les llars, els autònoms vulnerables i les empreses dels sectors del turisme i el transport.
 

QUAN HI HA VULNERABILITAT DE PERSONES O AUTÒNOMS?

Quan es donin les següents circumstàncies:
 1. Atur, o, en el cas dels autònoms, tenir una caiguda de les vendes de com a mínim el 40%.
 2. Que el conjunt dels ingressos no superi el límit de tres vegades l’IPREM en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria.
 3. Que la quota de préstecs hipotecaris, més les despeses i subministraments bàsics, sobrepassin el 35% dels ingressos familiars.
 4. Que l’esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per 1,3%.
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal