General

Coronavirus: sol·licitar ajornament deutes tributaris

Coronavirus: sol·licitar ajornament deutes tributaris

16/03/2020

Circular núm. 14/2020

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo contempla en el seu article 14 una sèrie de mesures per a la flexibilització d'ajornaments de deutes tributaris per a pimes i autònoms (per poder-s’hi acollir el volum d’operacions no pot haver estat superior a 6.010,121,04 euros l’any 2019).
 
  • Quins deutes tributaris s’hi poden acollir?
A l’àmbit de l’Administració Tributària de l’Estat, aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions, fins a un límit de 30.000,00 € sense necessitat d’aportar cap garantia corresponents a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions,  el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del 13/03/2020 i fins al 30/05/2020, ambdós inclosos.

Serà aplicable a tots els deutes tributaris estatals, inclosos aquells que amb la normativa actual no els hi era permès, és a dir:
  • Els corresponents a retencions i ingressos a compte (retencions d’IRPF). 
  • Els derivats de tributs repercutits (IVA). 
  • Els corresponents als pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

L'ajornament no afecta en cap cas a la presentació de declaracions informatives.
  • Condicions de l’ajornament:
    • El termini serà de sis mesos.
    • No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament 
  • Procediment i instruccions per sol·licitar-lo:
Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del Reial Decret llei, vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització d’ajornaments incloses en el mateix, hauran de procedir d’acord amb les següents instruccions que ha establert l’Agència Tributària: Instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments conforme al Reial Decret llei 7/2020, de 12 de març (cliqueu-hi al damunt per accedir-hi).

Per tal d’acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament, és MOLT IMPORTANT que es marqui la casella “Solicitud acogida al Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 

 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal