Coronavirus: mesures tributâries

Coronavirus: mesures tributâries

20/03/2020

Circular núm. 22/2020
 
Com sabeu, des del passat dissabte 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma a través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que ha estat modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
 
Els efectes que té l’estat d’alarma en l’àmbit tributari s’han desenvolupat al Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19  (publicat al BOE 18/03/2020) i que han entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació.
 
Tot seguit, us resumim les principals mesures establertes en aquestes normes: 
  • Suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció o dret. 
  • Suspensió de terminis i interrupció i suspensió de terminis processals. 
Els terminis per ingressar els deutes tributaris resultants de liquidacions (no autoliquidacions) practicades per les administracions públiques, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament, els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació tributària, i per formular al·legacions que no hagin finalitzat el dia 18 de març de 2020, s’amplien fins el 30 d’abril de 2020.
 
Els terminis anteriors que es comuniquin a partir del dia 18 de març de 2020 s’amplien fins el 20 de maig de 2020, tret que el seu propi termini sigui superior.
 
També es suspèn l’execució de garanties sobre béns immobles en els procediments administratius de constrenyiment fins el 30 d’abril de 2020.
  • Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l'empara del Reial Decret-llei 8/2020, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de l’impost AJD. 
És important remarcar especialment que en cap cas (de moment) es suspenen els terminis per presentar i pagar declaracions i autoliquidacions tributàries, tot i que s’han acordat mesures per sol·licitar l’ajornament del seu pagament.
 
Per la seva part, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) ha informat que els terminis dels procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent, i que mentrestant, si s’incompleix algun termini, no es considerarà incomplert.
 
També us recordem que el Real Decreto-ley 7/2020 va establir la possibilitat de sol·licitar l’ajornament dels deutes tributaris. Per veure tota la informació sobre qui pot acollir-s’hi, requisits i procediment per sol·licitar-lo consulteu la nostra Circular núm. 14/2020 o en el següent link de l'Agència Tributària: Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las medidas técnicas desarrollada

 
Respecte Catalunya, segons la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, des del dilluns 16 de març de 2020 s’han adoptat les següents mesures en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC): 
  • Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació. 
  • Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. 
  • Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romandran tancades.
Finalment, pel que fa als Ajuntaments n’hi ha que també han pres mesures quants als terminis de pagament del impostos i taxes municipals (com és el cas de Girona que els ha ampliat). En aquest cas i donat que la competència és de l’Ajuntament de cada municipi us aconsellem que us adreceu al vostre perquè us n’informi.
 
La recomanació del nostre assessor fiscal és que, en la mesura del que sigui possible i mentre no s’aclareixin amb rotunditat per parts dels organismes corresponents els efectes tributaris de l’estat d’alarma, es procurin complir els terminis i obligacions tributàries en curs, especialment les relatives a la presentació i pagament de les autoliquidacions relatives a tributs gestionats per l’AEAT

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal