General

Confinament nocturn i confinament perimetral: prorrogat fins les 00:00 h del 23/11/2020 (RESOLUCIÓ SLT/2875/2020)

Confinament nocturn i confinament perimetral: prorrogat fins les 00:00 h del 23/11/2020 (RESOLUCIÓ SLT/2875/2020)

16/11/2020

Circular núm. 161/2020


 
RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC 14/11/2020)


El Departament de Salut i el Departament d’Interior han aprovat la Resolució SLT/2875/2020 per la qual unifiquen en una sola norma tant les mesures de restricció de la mobilitat nocturna de la Resolució SLT/2711/2020 (Circular 155/2020) -que ara queda sense efecte i substituïda per la present Resolució- i les mesures ja existents en matèria de salut pública (confinament perimetral -Catalunya i municipal-, desplaçaments personals, prevenció i higiene en centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista,  reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, transport públic....) que ja estaven vigent a Catalunya en virtut de la Resolució SLT/2700/2020.
 

Durada de les mesures prorrogades: Des del 14/11/2020 fins a les 00:00 hores del 23/11/2020.

 
 
CONFINAMENT NOCTURN:
 
Es mantenen les mateixes mesures ja vigents quant a la restricció de mobilitat nocturna que us van informar en la nostra Circular 148/2020 i 155/2020 (aquesta darrera quant als horaris de tancament).
 
És a dir, es manté la prohibició de tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb exclusió dels desplaçament de caràcter essencial relacionats a la Resolució, que caldrà justificar adequadament.
 
 

RESTA DE MESURES:
 
Per consultar el detall específic de les mesures i poder-vos descarregar els models de certificats de desplaçament podeu consultar la Circular 151/2020 -Automoció- i Circular 152/2020 -Nàutica- (cliqueu-hi al damunt per accedir-hi).
 
 
Les úniques modificacions de la present Resolució SLT/2875/2020 en relació a les mesures que ja estaven vigents són:
  • S’aixeca la suspensió de les activitats de prestació de serveis que impliquen un contacte personal proper (com ara centres d’estètica) que es podran realitzar sempre que sigui amb cita prèvia de forma individual i la persona que presti el servei disposi dels equips de protecció adequats al nivell de risc.
 
  • Per als actes i serveis religiosos i civils es limita l’assistència al 30% de l’aforament, sense excedir el nombre màxim de 100 persones .
 
  • Taxi i lloguer de vehicles amb conductor en vehicles de fins a nou places inclòs el conductor. Els ajuntament poden determinar les reduccions (en els torns i temps de conducció dels conductors dels taxis) en l’oferta de serveis  en funció de la demanda.
Quant a l’ocupació d’aquests vehicles es poden ocupar totes les places llevat de la del costat del conductor, i amb un màxim de sis persones inclòs el conductor.
  • Àrees de servei d’autopistes i altres vies podran prestar serveis exclusivament a transportistes professionals en ruta, amb aplicació rigorosa de les mesures higièniques i de seguretat.
 
 
Es mantenen exactament igual la resta de mesures ja vigents quant a:
  • limitació de l’entrada i sortida de persones tant de Catalunya com del municipi  (aquest de les 6:00 h de divendres fins a les 6:00 h de dilluns)
S’aclareix algun dels motius dels desplaçaments que, adequadament justificats, es poden realitzar:
  • El retorn al lloc de residència habitual o familiar, ha de ser per una necessitat justificada i inajornable.
  • L’assistència i cura de menors, inclou els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 
  • desplaçaments personals
Es segueix recomanant que els desplaçaments fora del municipi es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.
I que els desplaçaments que s’hagin de realitzar es facin basant-se en l’estratègia de “bombolla de convivència” (persones que conviuen sota un mateix sostre, incloent persones cuidadores i/o de suport) i “bombolla ampliada” (persones de la bombolla de convivència més un altre grup o grups, sempre les mateixes persones i amb les quals es relaciona amb diferents finalitats -familiars, laborals, escolars, recreatives-).
 
  • horaris de tancament; mesures de prevenció i higiene en centres de treball; i empreses de serveis i comerç minorista.
Es mantenen les mesures que estaven vigents (veure Circular 151/2020 -Automoció- i Circular 152/2020 -Nàutica-)
 
  • també es mantenen i/o es modifiquin, en algun cas, les mesures en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social; en els actes religiosos i cerimònies civils; en l’ús del transport públic; en les activitats culturals; d’espectacles públics, recreatives i esportives; activitats relacionades amb el joc, activitats d’hoteleria i restauració; activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil -incloses les extraescolars- i activitats d’intervenció socioeducativa; activitats docents universitàries, equipaments cívics; congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal