Ajuts per al comerç no essencial en establiments de més de 400 m2 obligat a tancar a partir 7/01/2021 (2a convocatòria)-Departament d’Empresa i Coneixement: sol·licituds fins 14 h del 17/03/2021

Ajuts per al comerç no essencial en establiments de més de 400 m2 obligat a tancar a partir 7/01/2021 (2a convocatòria)-Departament d’Empresa i Coneixement: sol·licituds fins 14 h del 17/03/2021

11/03/2021

Circular núm. 41/2021
 

Obertura convocatòria: RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 552238) (DOGC 9/03/2021)

 
Bases reguladores: RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (DOGC 5/03/2021).
 
 
 
El Departament d’Empresa i Coneixement ha obert la 2a convocatòria d’aquesta línia d’ajuts dotada amb una quantitat màxima de 10 milions d’euros, adreçada als establiments que han estat tancats entre el 7 de gener i el 28 de febrer, en compliment de les restriccions aprovades pel Procicat per fer front a la pandèmia de la Covid-19.
La primera línia d’ajuts (veure Circular núm. 13/2021), oberta el mes de gener passat, va consistir en una subvenció de 8.500 euros per als establiments de centres, recintes i galeries comercials i els locals de més de 400 metres quadrats tancats entre el 7 de gener i el 24 de gener.
 
Els ajuts es gestionaran a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).
 
Objectiu: contribuir a la reactivació del sector comerç davant els efectes causats pel tancament decretat del 7 al 28 de febrer per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, que va establir la suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. I prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, la SLT/133/2021, de 22 de gener, la SLT/275/2021, de 5 de febrer i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer.
 
Els ajuts es poden demanar per via telemàtica a través del Canal Empresa.
 
 
Cliqueu i accediu a tota la informació: Canal Empresa: Establiments de més de 400 m2 o establiments o locals comercials que es trobin dins de centres comercials - 2a convocatòria 

  
BENEFICIARIS
 
Autònoms i pimes dedicats a les activitats de comerç al detall, amb establiment operatiu a Catalunya que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, i la SLT/133/2021, de 22 de gener i la  SLT/275/2021, de 5 de febrer i la Resolució SLT/436/2021, de 19 de febrer. És a dir:
  
  • autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres, (com la venda d’embarcacions d’esbarjo);
  • autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, que no venguin productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer.
 
 
QUANTIA DE L’AJUT

Els ajuts consistiran en una aportació única de 5.000 euros per establiment.

 
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Qui cal que els sol·licitin?
Els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials que NO ES VAN BENEFICIAR de la primera línia d’ajuts.
 
Qui NO cal que els sol·licitin?
Els autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials que van ser beneficiaris de la primera línia d’ajutsCobraran directament aquest segon import sense haver de fer cap sol·licitud nova.

 
Quan es poden demanar?
 
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 10 de març de 2021 i fins a les 14:00 hores del dia 17 de març de 2021.


On es poden demanar?

La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat.
 
Cliqueu i accediu al tràmit: Ajuts extraordinaris per als establiments de més de 400 m2 i establiments ubicats en recintes comercials afectats per la COVID-19

Només caldrà fer una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases, i adjuntar dues fotos de l’establiment (una de l’interior i una de l’exterior-façana).


Es pot presentar la sol·licitud en paper a algun registre?
No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

 
COM SABRÉ SI M’HAN ATORGAT L’AJUT?
 
Es podrà consultar al tauler electrònic de la Generalitat (cliqueu per accedir-hi).
 
L’usuari rebrà una comunicació al correu electrònic que hagi indicat a la sol·licitud.

 
ES ACUMULABLE A ALTRES SUBVENCIONS O AJUTS?
 
, es poden acumular a altres ajuts, subvencions i ingressos públics i/o privats nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
 

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal