General

Ajuts a petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir llocs de treball en ERTO: sol·licitud del 15/02 fins 22/02/2021

Ajuts a petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir llocs de treball en ERTO: sol·licitud del 15/02 fins 22/02/2021

15/02/2021

Circular núm. 25/2021


 
Accediu al següent link per consultar tota la informació i per accedir al tràmit per sol·licitar-lo:
Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
 
 
  
IMPORT DE L’AJUT:
 
2.000 € per treballador en ERTO actiu a 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 € per empresa beneficiària, és a dir, fins a un màxim de 15 treballadors.


TERMINI PER DEMANAR-LOS:

De les 12:00 hores del 15 de febrer a les 12:00 hores del dia 22 de febrer de 2021.
 
 
REQUISITS:
 
  • S’ha de ser microempresa, petita empresa o cooperativa amb establiment operatiu a Catalunya. No la poden demanar els autònoms a títol individual.
Què s’entén per...
- Petita empresa: menys de 50 persones i volum de negoci anual o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.
- Microempresa: menys de 10 persones i volum de negoci anual o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.
- Cooperatives amb menys de 50 treballadors o socis cooperatius, i volum de negoci anual o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.
 
  • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 
  • Mantenir el nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte els existents a 31 de desembre de 2020 (nombre de treballadors total amb independència del tipus de jornada).
 
  • Estar al corrent amb les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i amb les obligacions davant la Seguretat Social (en el supòsit de l’existència d’ajornaments, caldrà aportar la documentació acreditativa).
 
  • En el cas d'empreses de 25 treballadors o més, acreditar el compliment del Pla de Prevenció i Detecció de Casos d'Assetjament Sexual i per Raó de Sexe (Llei 5/2018).
 
  • Complir amb  la Llei 1/1998, de política lingüística.
 
  • Complir amb qualsevol obligació legal o reglamentària que afecti a l'activitat que desenvolupi l'empresa.
?
 
En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 
 
CRITERIS D'ATORGAMENT:

Que la facturació de l’any 2020 s’hagi reduït respecte la del 2019.
Es calcularà el percentatge de disminució de la mateixa i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d’aquest percentatge, fins a un màxim de 100 punts (si la facturació no hagués disminuit es donaran 0 punts).


PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ: 

Per concurrència competitiva, és a dir, accediran a l'ajut els expedient de les empreses que obtinguin la puntuació més elevada.


ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD EN PAPER?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.
 
 
COM SABRÉ SI M’HAN CONCEDIT LA SUBVENCIÓ?

El  Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han desestimat.
L’usuari rebrà una comunicació al correu electrònic que hagi indicat a la sol·licitud.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal