General

Ajut a treballadors afectats per ERTO COVID-19 o amb contracte fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària: sol·licitud del 15/02 al 25/02/2021

Ajut a treballadors afectats per ERTO COVID-19 o amb contracte fix discontinu beneficiaris de la prestació extraordinària: sol·licitud del 15/02 al 25/02/2021

12/02/2021

Circular núm. 27/2021

 
 
Accediu als següents links per.....
 
 • Consultar tota la informació:
 
 
IMPORT DE L’AJUDA:
 
Encara no està determinat.
 
A partir del tancament del període de sol·licitud, i una vegada es publiquin  les bases i la convocatòria, quedarà establert l’import.
 
 
QUAN ES POT DEMANAR?
 
Des de les 9 del matí del 15 de febrer fins al 25 de febrer a les 3 de la tarda.
 
 
COM ES POT DEMANAR?
 
Cal omplir un formulari d’inscripció amb la següent informació:
 • Dades d'identificació de la persona sol·licitant.
 • Dades de contacte de la persona sol·licitant
 • Adreça? de residència de la persona sol·licitant.
 • Dades de l’empresa afectada per l’ERTO derivat de la COVID-19.
 • Declaracions responsables en relació al compliment dels requisits.
 
 
ON S'HA DE DEMANAR?
 
Exclusivament per mitjans telemàtics, a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el següent link: Consulta el tràmit
 
Únicament, en casos excepcionals d'impossibilitat tècnica per tramitar la inscripció prèvia, s'informarà dels mitjans alternatius per fer-ho en l'espai del tràmit publicat a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
  
 • Per a inscriure’s al registre no es requereix signatura electrònica.
  
 • L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
  
 • La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
 

QUI POT DEMANAR L'AJUT?
 
 • Treballadors que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del SEPE, derivada d’ERTO com a causa de la COVID-19.
 
 • Treballadors fixes-discontinues que cobrin prestació extraordinària.
 

REQUISITS:
 
 1. Domicili a Catalunya.
 
 1. Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID -19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de desembre de 2020
 
 1. Titulars de la prestació contributiva per desocupació del SEPE, o de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

CONTACTE

Tel. 972 21 08 92
info@corve.org
C/Barcelona 35, entr. A
Girona
HORARI

Dilluns a dijous
Matí: 2/4 de 9 a la 2/4 de 2
Tarda: 3 a 6
Divendres
Matí: 2/4 de 9 a 2/4 de 3
© Corve. Associació. Empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques gironines. | Avís legal